Excel Kullanıcı Giriş Ekranı - Excel Login Form

Excel'de Kullanıcı Giriş Ekranı

Özellikle alışveriş sitelerinde gördüğümüz kullanıcı giriş ekranı yani "login form" ekranı tarzı açılış sayfalarının excel'de de benzerlerini hazırlayabiliriz. Bu sayfada biraz makro bilgisiyle excel'de kullanıcı giriş ekranlarının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım.

Ders Videosu

EXCEL VBA İLE KULLANICI GİRİŞ FORMU

Aşağıdaki fotolardan da görüleceği üzere kullanıcı giriş ekranı tasarlamak için öncelikle bir tane userform oluşturuyoruz. Bu userform'a 2 tane textbox ve bir tane de command button ekliyoruz. Bunların Name değerlerini properties ekranından aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi değiştiriyoruz. Görsel değişiklikleri siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kod için de sırasıyla aşağıdaki kodları ilgili yerlere yazıyoruz. Hepsi bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar


    Private Sub Workbook_Open()
 UserForm1.Show
    End Sub
  


 Private Sub CommandButton1_Click()
'Kullanıcı Tamam butonuna bastığı zaman bu metod çalışıyor

Dim username As String
Dim password As String
'2 tane metin türünde değişken tanımlıyoruz.

username = UserForm1.textboxUsername.Value
password = UserForm1.textboxPassword.Value
'UserForm1: İçerisinde textbox ve buttonu barındıran ana formumuz.
'textboxUsername ve textboxPassword: içerisine kullanıcı adı ve şifremizi yazdığımız textbox'lar
'Bunların adlarını properties alanı içerisindeki "Name" bölümünden değiştirdik.

If username = "deneme" And password = "12345" Then
'Eğer koşulu yazarak kullanıcı adı ve şifre bizim belirlediğimiz değer ise ekrana messagebox gösterip
'userform1 'i kapatıp 1 sayfayı seçiyoruz
MsgBox "Hoşgeldiniz", vbInformation
UserForm1.Hide
ThisWorkbook.Worksheets(1).Select

Else
'Eğer kullanıcı yanlış giriş yaptıysa hata mesajı görüntüleyip formdaki girişleri temizliyoruz.
MsgBox "Kullanıcı Adı Veya Şifre Yanlış..." & vbNewLine & "Lütfen Tekrar Deneyiniz...", vbCritical, "HATA"
UserForm1.textboxUsername.Value = ""
UserForm1.textboxPassword.Value = ""


End If
End Sub

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = 0 Then Cancel = True
'Kullanıcı zaten çarpıya basınca buradaki kod bloğu çalışıyor.
'Burası kullanıcının formu çarpıya basıp kapatması engellemek için yazıldı.

End Sub
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Formül Nasıl Yazılır?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.


Formül Nasıl Yazılır (Hücre Aralığına)?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.