Excel Yorum - Açıklama

Excel'de Yorum (Açıklama)Hücrelerini Gösterme - Gizleme - Listeleme

Excelde bizim için önemli olan ve ileri ki zamanlarda unutma ihtimalimizin olduğu hücrelere açıklama yada başka bir ifade ile yorum etiketlerinin eklenmesi gayet önem arz etmektedir.Bu işlemi çok pratik bir şekilde açıklama eklemek istediğimiz hücrenin üzerindeyken sağ tıklayıp açılan menüden AÇIKLAMA EKLE seçeneği seçilerek yapılmaktadır.Benzer bir şekilde eğer içeriğinde açıklama bulunan bir hücrenin içeriği temizlenmek istendiğinde de yine hücreyi sağ tıklayıp açılan menüden bu sefer de AÇIKLAMAYI SİL seçeneğinin seçilmesi yeterlidir.Ancak bu derste ki konumuz esas itibarıyla bir çalışma kitabındaki bütün açıklamalara ulaşıp hepsini tek bir seferde açıp kapatıp, hatta bunları bir liste halinde çalışma sayfamızın istediğimiz bir yerine listelemektir. Umarım faydalı olur.

excel açıklama (yorum) eklemek
excel açıklama (yorum) silmekDers Videosu

Ayrıca bu dersi doğrudan youtube videomuzdan da öğrenebilirsiniz.Bütün Açıklamalara Ulaşmak

Bazen excel dosyalarımızda çok fazla sayıda çalışma sayfası ve onlarca açıklama olabilmektedir. Böyle zamanlarda da bütün açıklamaların aynı anda hepsini göstermek yada gizlemek önem arz etmektedir.


Bu gibi durumlarda karşılaştığımızda aşağıda belirtilen yönelgeyi takip ederek bütün açıklamaları çok kolay ve hızlı bir şekilde görünür hale getirebiliriz.


GÖZDEN GEÇİR ---> AÇIKLAMALAR ---> Tüm Açıklamaları Gösterexcel yorum - açıklama

Ayrıca yukarıda işlevin aynısını yapan ufak bir makro kod da hazırladım. Onu da yeri gelmişken paylaşmak istiyorum. Aslında yukarıda bahsettiğim durumunun aynısı makro kod ile yapılmaktadır.  Sub showComments()
  Dim ws As Worksheet
  Dim com As Comment
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets 'Çalışma kitabındaki bütün sayfalar
   For Each com In ws.Comments    'Her bir çalışma kitabındaki bütün yorumlar
   com.Visible = True      'Döngüdeki her bir yorum nesnesinin görülme özelliğini aç
   Next com
  Next ws
  End Sub
  
  
  Sub hideComments()
  Dim ws As Worksheet
  Dim com As Comment
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets 'Çalışma kitabındaki bütün sayfalar
    For Each com In ws.Comments     'Her bir çalışma kitabındaki bütün yorumlar
      com.Visible = False       'Döngüdeki her bir yorum nesnesinin görülme özelliğini aç
    Next com
  Next ws
  End Sub
    


Bütün Açıklamaları Listelemek

Bazen de excel çalışma kitabımızda yer alan bütün açıklama - yorum nesnelerine tek seferde ulaşıp, onların hepsini adresleri ile birlikte listelemek istediğimizde olur. Böyle bir işlemi yerine getirmek için makro kodları kullanıyoruz. Kodları aşağıda açıklamaları ile paylaşıyorum.


    Sub writeAllComments()

    Dim ws As Worksheet
    Dim com As Comment
    Dim rng As Range
    Dim i As Integer
    Dim lastRow As Integer
    
    Worksheets(1).Range("A1:A1000").ClearContents                        'İşleme başlamadan önce "A" sütunundaki tüm hücreleri temizle
    Set rng = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A" & Rows.Count)                'rng nesnesini "A" sütununun son satırına göre kurmak (A1048576)
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets                           'Çalışma kitabındaki bütün sayfalar
      For i = 1 To ws.Comments.Count                             'Her bir çalışma kitabındaki bütün yorumlar
       lastRow = rng.End(xlUp).Row                             '"A" sütunununda içeriğinde veri bulunan son hücreyi bulmak
       Range("A" & lastRow + 1) = ws.Name & ws.Comments(i).Parent.Address _
       (RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
       Range("B" & lastRow + 1) = ws.Comments(i).Text                    'Yorum metnini son dolu hücrenin bir altına yazdırmak     
      Next i
    Next ws
    End Sub
    
excel yorum - açıklama
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Formül Nasıl Yazılır?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.


Formül Nasıl Yazılır (Hücre Aralığına)?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.