Excel Rastgele Sayı | Excel Rastgele Kelime
Excel'de Rastgele Sayı, Kelime, Tarih, Renk, Şekil Nasıl Oluşturulur?
Genel Açıklama:

Bu derste excel ile rastgele sayı, rakam, tarih gibi nesneleri oluşturmayı gösteriyoruz. Bu işlemi yaparken S_SAYI_ÜRET() , RASTGELEARADA() fonksiyonlarının yanında TARİH() ve YUVARLA gibi formüllerde kullanılmıştır. Tabii excelin hazır formüllerinin yetmediği yerlerde makro kodlarda kullanılmıştır.
Excel ile rastgele sayı oluşturmak

Excel ile rastgele sayı oluşturmak için temelde iki hazır fonksiyon bulunmaktadır. Bunlardan birincisi S_SAYI_ÜRET() 'dir. Bu fonksiyon sıfır ile bir arası sonsuz sayıda sayı oluşturur. Diğer formül ise; RASTGELEARADA() 'dır. Bu fonksiyon ise bize parametre olarak verdiğimiz alt ve üst sınırlar içerisinde rastgele sayı üretir.

Excel Rastgele Sayı Oluşturmak


Excel ile rastgele metin oluşturmak

Excel ile rastgele metin oluşturmak için makro ile ufak bir fonksiyon hazırladık. Bu fonksiyon kullanıcıdan aldığı bir dizi içerisindeki elemanlardan rastgele birini seçmektedir. Fonksiyona ait makro kodları aşağıda paylaşıyorum.


  Function RandomItem(rng As Range)
  Dim dizi As Variant
  Dim result As String
  Dim number As Integer
  dizi = rng
  number = WorksheetFunction.RandBetween(1, rng.count)
  RandomItem = dizi(number, 1)
  End Function 
    


Excel Rastgele Sayı Oluşturmak


Excel ile rastgele tarih oluşturmak

Excel ile rastgele tarih oluşturmak için aslında yine rastgele sayı oluşturuyoruz. RASTGELEARADA fonksiyonu ile rastgele oluşturduğumuz 1-31 arası gün, 1-12 arasında ay ve 2010-2017 arasında da rastgele yıl belireyerek, bu sayıları TARİH fonksiyonuna parametre olarak veriyoruz.

Excel Rastgele Tarih Oluşturmak


Excel ile rastgele renk oluşturmak

Rastgele renk oluşturmak için C1:F10 hücrelerini For Each döngüsü ile her bir döngüde rastgele renk ataması yapıyoruz. Yine methodun kodlarını aşağıda paylaşıyorum.


  Sub randomColor()
  Dim rng As Range
  Dim i As Variant
  Set rng = Worksheets("Random Renk").Range("C1:F10")
  For Each i In rng.Cells
  i.Interior.Color = RGB(Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
  Next i
  'rng.Interior.Color = RGB(Rnd() * 255, Rnd() * 255, Rnd() * 255)
  End Sub
    


Excel Rastgele Renk Oluşturmak


Excel ile rastgele şekil oluşturmak

Excel ile rastgele şekil oluşturmak için makro ile ufak bir method hazırladık. Bu method ile rastgele şekil oluşturduğumuz gibi şekle rastgele renk ve rastgele konum da belirliyoruz. Fonksiyona ait makro kodları aşağıda paylaşıyorum.


  Sub randomShape()
  Dim count As Integer
  Dim i As Integer
  Dim sh As Object
  count = 1
  For i = 1 To 10
  count = count + 1
  Set sh = Worksheets("Random Şekil").Shapes.AddShape(i, 100, 100, 50, 50)
  sh.Fill.ForeColor.RGB = RGB(Int(Rnd() * 255), Int(Rnd() * 255), Int(Rnd() * 255))
  sh.Name = "Shape" & count
  sh.Left = Int(Rnd() * 250)
  sh.Top = Int(Rnd() * 250)
  Next i
  End Sub 
    


Excel Rastgele Şekil Oluşturmak
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Formül Nasıl Yazılır?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.


Formül Nasıl Yazılır (Hücre Aralığına)?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.