Excel Makro ile hücre nasıl seçilir?

Excel Makro'da Range Kavramı

Excel'de makro yazarken en çok ihtiyaç duyduğumuz konuların başında hücrelere ulaşmak gelmektedir.Tek hücreye (Örn. A1 hücresi) aynı anda erişmenin yanında hücre aralığına (Örn.A3:B30) erişmek yada birbirleri ile tamamen farklı konumdaki birden fazla hücreye erişmekte (Örn.A100, BC28) zaman zaman gerekmektedir.Aşağıdaki örnekte yukarıda bahsettiğim 3 temel duruma ilişkin örnekler verilmiştir.

HÜCREYE ERİŞİM YÖNTEMİ: Worksheets("SAYFA ADI").Range("HÜCRE ADRESİ")

  Option Explicit
  Sub RangeExample()
  Dim sayi As Integer
  
  With Worksheets("Sayfa1")
  
  'A1 hücresine değer atamak
  .Range("A1") = 6
  
  'B5 ile B20 hücre aralığına değer atamak
  .Range("B5:B20") = 20
  
  'C1-C7 aralığı ile D6 hücresine değer atamak
  .Range("C1:C7,D6") = 100
  
  ' A1 hücresindeki değeri sayi isimli değişkene atamak
  sayi = .Range("A1")
  
  'sayi isimli değişkeni ekrana yazdırmak
  Debug.Print sayi
  
  End With
  
  'Bu örnekte ise 1. sıradaki çalışma sayfasının A1 hücresine "Merhaba" değerini atıyoruz
  Worksheets(1).Range("A8") = "Merhaba"
  
  
  End Sub
  
  

HÜCRE ARALIĞI SEÇİMİ
Genel Açıklama:

Excel makro da değer atamanın yanında sadece hücre ve/veya hücre aralığının seçimi de önem arz etmektedir. Aşağıdaki örnekte herhangi bir excel dosyasının 3. çalışma sayfasında yer alan A1:A50 hücre aralığının seçimi gösterilmiştir.

NOT:Eğer çalışma sayfanızda 3' den az sayıda çalışma sayfası varsa bu kod hata verecektir.  Option Explicit

  Sub hucreAraligiSecmek()
  'Hücre aralığı seçmek için ilk önce hücrelerin bulunduğu sayfa aktif ediliyor
  Worksheets(2).Activate
  'Çalışma sayfası seçildikten sonra hücre aralığının seçimi yapılıyor.
  Worksheets(2).Range("A1:A50").Select

  End Sub
  

HÜCRE ARALIĞI İÇERİSİNDEKİ SATIR/SÜTUN SEÇİMİ
Genel Açıklama:

Ayrıca seçim yaptığımız hücre aralığı içerisinde yer alan bölgedeki satır ve/veya sütunların seçimi de gerekebilmektedir.  Option Explicit

  Sub satirSutunSecme()
  
  'range türünde aralık nesnesi tanımlıyoruz.
  Dim rng As Range
  '3.çalışma sayfasını seçiyoruz.
  Worksheets(3).Activate
  'range nesnesine değer atayarak kuruyoruz.
  Set rng = Range("A2:F50")
  
  'Hücre aralığı içerisindeki 3. satırın seçimini yapıyoruz.
  rng.Rows(3).Select
  
  'Hücre aralığı içerisindeki 2. sütunun seçimini yapıyoruz.
  rng.Columns(2).Select
  
  End Sub
  
  
  
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Formül Nasıl Yazılır?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.


Formül Nasıl Yazılır (Hücre Aralığına)?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.