Excel Makro'da Değişkenler Nedir? Nasıl Kullanılır?
Excel Makro'da Değişkenler Nedir? Nasıl Kullanılır?
Genel Açıklama:

İster Excel'de Makro yazın isterseniz de herhangi bir programlama dili ile uğraşın mutlaka ama mutlaka programcılıkta DEĞİŞKEN kavramını kullanmanız gerekmektedir.DEĞİŞKENLER genel olarak; içerisinde belirli türden veri tutan nesnelerdir. Örneğin değişkenler içerisinde tutar, rakam, tarih, mantıksal sonuç gibi çok farklı türde veri barındırabilir. Aşağıdaki tabloda temel değişken tiplerini göstermeye çalıştım.# Tür Açıklama
1 Variant Tüm veri tiplerini için kullanılan genel bir değişken türüdür.
2 Integer Tam sayılar için kullanılır.
3 Double Çok büyük sayılar için kullanılır.
4 Byte 0 -255 arası sayılar için kullanılır.
5 String Metin için kullanılır.
6 Boolean Doğru / Yanlış

Excel VBA’de herhangi bir kod hazırlanmadan önce ilk yapılacak işlem; kullanacağımız değişkenleri belirleyerek onları tanımlamaktır. Excel makro'da tanımlama işlemi için DİM ifadesi kullanılır. Aşağıdaki örneklerde farklı tanımlamalar yapılmıştır.

GENEL TANIMLAMA BİÇİMİ: DIM [DEĞİŞKENİN ADI] AS [DEĞİŞKEN TÜRÜ]

  Option Explicit

  Sub degisken_tanımlama()
  Dim kelime As String
  Dim tamsayi As Integer
  Dim büyüksayi As Double
  Dim dogru_yanlis As Boolean
  Dim sayi1 As Double, sayi2 As Integer
  
  
  kelime = "Merhaba nasılsın"
  tamsayi = 15
  büyüksayi = 12858539689.2574
  dogru_yanlis = True
  
  
  Debug.Print TypeName(kelime)
  Debug.Print kelime
  Debug.Print TypeName(tamsayi)
  Debug.Print tamsayi
  Debug.Print TypeName(büyüksayi)
  Debug.Print büyüksayi
  Debug.Print TypeName(dogru_yanlis)
  Debug.Print dogru_yanlis
  
  End Sub
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Formül Nasıl Yazılır?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.


Formül Nasıl Yazılır (Hücre Aralığına)?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.