Excel Sayfa İsimleri Renklendirmek
Excel'de Sayfa İsimleri Renklendirmek

Birden çok sayfalarla çalışırken erişimi yada farkındalığı artırmak için çalışma sayfalarına renk vermek istediğimiz olur. Bu örnekte elimizdeki çalışma kitabında yer alan yaklaşık 10 tane çalışma sayfasına rastgele renk ataması yapıyoruz

Ders Videosu

Sayfa İsimlerini Renklendirmek

EXCEL VBA İLE RASTGELE RENKLENDİRME YAPMAK

Aşağıdaki fotodan da görüleceği üzere çalışma kitabımızda 10'dan fazla çalışma sayfası var. Bunların tek tek renklendirilmesi zaman alacaktır. Aşağıdaki kodu kullanarak bu işi tam otomatik bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Kod satırlarının yanına açıklamaları da yazdım. Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar...

  Sub renklendirme()
Dim var As Worksheet
'Worksheet türünde bir değişken tanımlıyoruz
Dim sayac As Integer
'For döngüsünde kullanmak üzere sayac isminde ve tamsayı olan bir değişken tanımlıyoruz
sayac = 1
'Çalışma sayfaları kolleksiyonu 1 'den başladığı için değişkenimize 1 sayısını atıyoruz.
For sayac = 1 To Worksheets.Count
'1 den toplam çalışma sayfalarının sayısı kadar döngümüzü kuruyoruz
Worksheets(sayac).Tab.Color = RGB(Int(Rnd() * 255), Int(Rnd() * 255), Int(Rnd() * 255))
'RGB sınıfı parametre olarak 3 tane tam sayı istemekedir. Bu sayılar 0 ila 255 arasındadır. Örneğin RGB(0,0,0) yada RGB(255,255,255)
'Bunlar bize siyah, beyaz yada karışımlarına göre farklı renkleri verir.
'Rnd() fonksiyonu ise 0 ila 1 arasında rastgele rakam üretir.
'Bunu 255 ile çarpıp Int sınıfına cast edince 0 ile 255 arası rastgeler rakam elde ediyoruz.
Next sayac

End Sub
  
  
  
  
  

1 yorum:

Formül Nasıl Yazılır?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.


Formül Nasıl Yazılır (Hücre Aralığına)?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.