Excel Düşey Ara - Excel Düşeyara - Excel Vlookup

Excel'de Düşeyara nedir?

Açıklama:

Temel ARAMA VE BAŞVURU fonksiyonlarının başında gelen DÜŞEYARA fonksiyonu veri bir tablo yada aralıkta yer alan herhangi bir hücreyi çok hızlı bir şekilde bulmamızı sağlar. Excel'de en sık kullanılan formüllerin başında yer alan bu işlev için unutulmaması gereken nokta ise şudur. Excel arama işlemini soldan sağa doğru yapar. Yani aranacak hücre, tablonun en solunda olması gerekir. Excel arama işlemini başarı ile bitirdikten sonra o satırda istenilen hücreye ulaşır.





DÜŞEYARA=( [ARAMA YAPILACAK ALAN] ; [ ARANACAK VERİ] ; [ İSTENİLEN SATIR NUMARASI ] ; [ EŞLEŞME TÜRÜ ] )

Aşağıdaki fotodan da görüleceği üzere elimizde ürünler ve fiyatlarının olduğu bir liste bulunmaktadır. Bu listeden otomatik olarak telefon ürününün fiyatına ulaşmak istiyoruz. Aslında listeden hemen telefonun 3.000 TL olduğunu görüyoruz. Ancak listenin yüzlerce satır ve onlarca sütündan oluştuğunu düşünürseniz, bu formulün işlevi daha kolay anlaşılabilir.

Formülü öncelikle aranacak değer, aranacak liste, bulunması durumunda kaçıncı satırı getireceği ve arama methodu şeklinde yazıyoruz. Hepsi bu .....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme









Formül Nasıl Yazılır?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.


Formül Nasıl Yazılır (Hücre Aralığına)?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.