Excel'de Bütün Çalışma Sayfalarını Nasıl Listelerim?
Açıklama:

Büyük dosyalarla yani içerisinde çok fazla çalışma sayfaları içeren dosyalarla çalıştığımızda sayfalar arasında gezinmek cidden zorluklar yaratmaktadır. Böyle durumlarda çalışma kitabımızın ilk sayfasına INDEX YADA İÇİNDEKİLER gibi bir bölümün eklenmesi faydalı olacaktır.

EXCEL VBA İLE BÜTÜN SAYFALARIN İSİMLERİNİ ALMAK...

Aşağıdaki fotodan da görüleceği üzere çalışma kitabımızda 10'dan fazla çalışma sayfası var. Bunların teke tek isimlerini kopyalayarak herhangi bir çalışma sayfasına kaydetmek ciddi anlamda zaman israfı olmaktadır. Aşağıdaki kodu kullanarak bu işi tam otomatik bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Kod satırlarının yanına açıklamaları da yazdım. Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar...

Sub sayfalariAl()

Dim sayfa As Worksheet 'sayfa isimli bir Worksheet nesnesi tanımlıyoruz
Dim sayac As Integer   'For döngüsünde kullanmak üzere içerisinde tamsayı tutan bir değişken tanımlıyoruz.
sayac = 1              'Bu tamsayı tutan değişkene 1 sayısını atıyoruz. Çünkü çalışa sayfaları kolleksiyonu (Worksheets) 1 den başlar.
Set sayfa = ThisWorkbook.Worksheets(1) 'sayfa isimli değişkeni kuruyoruz.

For sayac = 1 To Worksheets.Count 'Buradaki Worksheets.Count bize bütün çalışma sayfalarının sayısını veriyor
   sayfa.Range("A" & sayac).Value = Worksheets(sayac).Name 'Her bir döngüde çalışma sayfasının adını alıp
                                                           'Sayfa1'deki  A sütününün ilgili satırına yazıyor
Next

End Sub

Hiç yorum yok:

Yorum GönderSıklıkla Kullandığınız Program Hangisi?

Son makaleyi okumak ister misiniz?

XML Sayfasından Dinamik Veri ÇekmekBelirli Bir Hücre Aralığı Formülü?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz alanı seçin(Örn:A1:A5) .
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Ctrl + Shift + Enter tuş kombinasyonuna beraber basın.


Hücre Formülü?

# İŞLEM
1 Çalışma sayfasında formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. (Örnek: A1)
2 = yada + tuşlarından birine basın.
3 Ardından sonucunu görmek istediğiniz formülü yazıp Enter tuşuna basın.